Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Spacer wokół Zalewu Zemborzyckiego

Zobacz więcej...

Zwiedzanie Domu Żołnierza

Zobacz więcej...

Wycieczka do Sandomierza i w Góry Pieprzowe

Zobacz więcej...