Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Wycieczka do Bydgoszczy, Grudziądza, Chełmna i Torunia

25 – 28 kwietnia – Wyjazd zorganizowany  i opracowany merytorycznie  przez Kol. Ewę Pietrykowską , przy współpracy z Oddziałem Miejskim PTTK w Lublinie.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Koła Przewodników PTTK w Lublinie

22 marca, godz. 17.00  - I termin, godz. 17.15 - II termin  – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego oraz Komisji Rewizyjnej Koła – sala klubowa PTTK, Rynek 8.

Zwiedzanie nowego Dworca Metropolitalnego Lublin

16 marca, godz. 10.00  - Kol. Joanna Kozak-Palak oprowadzi przewodników PTTK po nowo wybudowanym obiekcie Dworca przy ul. Dworcowej 2.

Zebranie informacyjne

15 marca, godz. 17.00 – Informacje bieżące - spotkanie w sali klubowej PTTK

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

9-10 marca, godz. 6.00 – Wyjazd z Placu Zamkowego na  Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych do Częstochowy organizowanej przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK.

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet

8 marca, godz. 17.00 – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w sali klubowej PTTK, Rynek 8

Prezentacja „Sanktuaria Podlasia”

1 marca, godz. 17.00 – Kol. Jerzy Frąk, prezes Klubu Turystyki Pieszej „Niezależni” zaprasza na odczyt i prezentację zdjęć z Podlasia, która odbędzie się w sali szkoleniowej PTTK, Rynek 8.

Prezentacja książki „Rzeczpospolita Babińska”

27 lutego, godz. 17:00 – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie (Pl. Litewski 3) zaprasza  na spotkanie autorskie z prof. Dariuszem Chemperkiem „Rzeczpospolita Babińska. Monografia staropolskich źródeł literackich”.

Czytaj więcej...

Kurs na przewodnika muzealnego

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje kurs na przewodnika muzealnego w dniach 24 - 25 lutego oraz 2 - 3 marca 2024 r.

Czytaj więcej...