Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Odznaka przewodnicka

Fot. Odznaka na skorze.jpgFot. Odznaka przewodn. 1985.JPG

Przewodnicy lubelscy noszą odznakę zaprojektowaną w 1985 roku przez Kol. Marka Wyszkowskiego. Odznaka przedstawia herb Lublina z pieczęci rady miejskiej z 1401 roku, na której widnieje kozioł i napis w języku łacińskim: S. CIVITATIS LUBLINENSIS. W otoku odznaki umieszczono napis: PRZEWODNIK PTTK.

Wcześniejsze odznaki

4.png5.png