Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Sztandar Koła

Sztandar rewers.JPGSztandar awers.JPG

Zarząd Koła Przewodników Miejskich i Terenowych powołał w 1993 roku zespół roboczy ds. sztandaru w składzie: Stanisław Pasikowski, Stanisław Santarek, Stanisław Skubicha, Witold Szulecki. Po zatwierdzeniu koncepcji – przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK – projekt graficzny przygotował inż. informatyk Jarosław Wojewoda. Wykonanie sztandaru powierzono pracowni artystycznej Sławomira Kowalczyka w Łodzi. W 2002 roku, z okazji 50. rocznicy powstania Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Lublinie, sztandar został poświęcony przez bpa Ryszarda Karpińskiego w bazylice oo. dominikanów. Sztandar ma kształt kwadratowego, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, przymocowanego do drzewca zwieńczonego godłem RP. Na stronie głównej – prawej znajdują się dwa równe, poziome pasy w kolorach białym i czerwonym. Od strony drzewca dodany jest zielony trójkąt – o boku równym szerokości sztandaru i wierzchołku sięgającym do połowy jego długości. Na białym i czerwonym pasie znajduje się napis KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH I TERENOWYCH im. Stanisława Mikołaja Pajdowskiego LUBLIN, pośrodku umieszczony jest herb Lublina z kozłem i napisem w języku łacińskim: S. CIVITATIS LUBLINENSIS, widniejący na pieczęci rady miejskiej z 1401 roku. Na stronie odwrotnej sztandaru – lewej, trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości.  Na czerwonych pasach znajduje się napis: ODDZIAŁ MIEJSKI LUBLIN.