Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie


Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego
prowadzi działalność w ramach Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

Koło powstało w listopadzie 1952 roku i zrzesza przewodników turystycznych z uprawnieniami miejskimi na Lublin, Zamość oraz terenowymi: na tzw. „trójkąt turystyczny” Puławy - Kazimierz - Nałęczów, na woj. lubelskie, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy. Przewodnicy oprowadzają także turystów w Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Lubelskim, Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu.

Usługi przewodnickie świadczymy poprzez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK. Społecznie oprowadzamy mieszkańców Lublina z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (21 lutego), rozpoczęcia sezonu turystycznego (kwiecień-maj), Nocy Kultury (czerwiec), Jarmarku Jagiellońskiego (sierpień), Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości. W ramach wolontariatu, w każdą sobotę, oprowadzamy turystów po bazylice i klasztorze oo. dominikanów. Jesteśmy współorganizatorami Apelu Pamięci w miejscu straceń lubelskiej inteligencji w okresie niemieckiej okupacji (23 grudnia) oraz corocznej kwesty na terenie zabytkowej nekropolii (1-3 listopada).

Koło Przewodników przy współpracy z Oddziałem Miejskim PTTK było organizatorem jubileuszowych sesji krajoznawczych: „20-lecie przewodnictwa na Lubelszczyźnie” (1972), „Lublin w ikonografii” (1977), „Folklor w przekazie przewodnickim” (1983), „Lubelszczyzna jako region przenikania kultur” (2002), „670. rocznica nadania Lublinowi prawa miejskiego” (1987) i „690-lecie miasta Lublina” (2007), Walory krajoznawcze Lublina i regionu źródłem promocji turystycznej” (2012), „Prekursorzy krajoznawstwa lubelskiego. Historia przewodnictwa PTTK w Lublinie i regionie w latach 1952 – 2022” (2022) oraz Sejmików Przewodnickich poświęconych turystyce w regionie lubelskim.

Nasz dorobek publicystyczny tworzą różne wydawnictwa: przewodniki, albumy, informatory o szlakach turystycznych, artykuły o tematyce krajoznawczej, audycje radiowe i telewizyjne.

Koło Przewodników - w uznaniu zasług za promocję turystyki i walorów krajoznawczych Lublina i regionu oraz za opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci - zostało wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PTTK (1972), Odznaką Za Zasługi dla Miasta Lublina (1977), Odznaką Za Zasługi dla Województwa Lubelskiego (1977) i Medalem Pro Patria (2012), Medalem Prezydenta Zasłużony dla Miasta Lublina (2022).