Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Spacer „Lubelskim szlakiem Konstytucji 3 Maja”

3 maja, godz. 15.00 – Przewodnicy PTTK zaprosili mieszkańców Lublina na spacer „Lubelskim szlakiem Konstytucji 3 Maja”, w którym uczestniczyło ok. 50 osób. 

Spacer poprowadził przewodnik miejski PTTK Marcin Turski od Pomnika Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim, obok Pałaców Lubomirskich, Czartoryskich i Potockich, następnie ulicą Stanisława Staszica, Krakowskim Przedmieściem do Kościoła św. Ducha, Ratusza, ulicą Teodora Gretz-Gruella (pierwszego konstytucyjnego prezydenta Lublina). Potem uczestnicy wycieczki dotarli na Rynek Starego Miasta, a stąd przez Bramę Grodzką na Wzgórze Zamkowe.

Dokumentację fotograficzną sporządzili: Wojciech Filo i Helena Panasiuk