Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Spacer w 160. rocznicę Powstania Styczniowego

4 listopada, godz. 10.00 – Przewodnicy PTTK zaprosili mieszkańców Lublina na drugą edycję spaceru związanego ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego pt. "GLORIA VICTIS – CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM". Przewodnicy opowiadali o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski: Leonie Frankowskim i Adamie Majewskim - komisarzach Rządu Narodowego na województwo lubelskie, Kazimierzu Bogdanowiczu - dowódcy oddziału powstańczego, Leonie Głowackim - pełnomocniku Rządu Narodowego na Litwie, sybiraku Henryku Wiercieńskim, Gracjanie Chmielewskim - powstańcu i założycielu Gimnazjum im. Stanisława Staszica oraz kurierkach - Izabeli Bieczyńskiej, Elżbiecie Majewskiej, Wandzie Gałeckiej i Lucynie Żukowskiej.

Uczestnicy spaceru (38 osób) odwiedzili takie obiekty i miejsca jak: gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dawne koszary świętokrzyskie), Pomnik Powstańców Styczniowych przy ul. gen. Mariana Langiewicza (miejsce straceń powstańców), cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej (mogiły powstańców z 1863 roku).

Spacer poprowadzili społecznie przewodnicy PTTK: Ewa Jezierska, Elżbieta Kocyła, Agnieszka Król i Sławomir Krzyżanowski.

Spacer był nagrywany przez dziennikarkę Radia Lublin Magdalenę Lipiec-Jaremek, dokumentację fotograficzną sporządziła Maria Wiśnioch-Filo.