Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Ślubowanie i Jubileusz przewodników PTTK

Koło Przewodników Miejskich i Terenowych Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie przy współpracy z dyrekcją Ogrodu Botanicznego UMCS zorganizowało w dniu 23 września 2023 roku ceremonię ślubowania przewodników PTTK i spotkanie z nestorami przewodnictwa turystycznego, którzy 60 lat temu uzyskali uprawnienia do oprowadzania turystów po  Lublinie i regionie.

Uroczystości odbyły się w Dworku Kościuszków, a przybyłych gości powitały: prezes Koła Przewodników PTTK Maria Wiśnioch-Filo i w imieniu dyrektor dr Grażyny Szymczak - pracownik Ogrodu Botanicznego UMCS Mieczysława Goś.

W spotkaniu uczestniczyli: dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, członek PTTK, Zdzisław Niedbała z kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, nestorzy przewodnictwa turystycznego: Tadeusz Sobieszek – Członek Honorowy PTTK, dr Mieczysław Kseniak – Członek Honorowy Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie i Stanisław Santarek – przewodnik PTTK, wieloletni przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina oraz dr Andrzej Wasilewski – prezes Oddziału Miejskiego PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie, wiceprezesi Leszek Warowny i Katarzyna Komisarczuk, przewodniczący Oddziałowej Kapituły Odznaczeń Wojciech Kowalski, przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Mateusz Kapitan, przewodnicy zrzeszeni w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja S. Pajdowskiego oraz w innych kołach i klubach PTTK w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru Koła Przewodników przez Kol. Sławomira Krzyżanowskiego w asyście Kol. Ewy Pietrykowskiej i Kol. Ludmiły Kruk.

Następnie Maria Wiśnioch-Filo zapoznała uczestników uroczystości z historią Koła, odznaki przewodnickiej i sztandaru, a Tadeusz Sobieszek przedstawił sylwetkę patrona Mikołaja S. Pajdowskiego. Po złożeniu przyrzeczenia przez nowych przewodników prezes Oddziału Miejskiego PTTK Andrzej Wasilewski, wiceprezes Katarzyna Komisarczuk i prezes Koła Maria Wiśnioch-Filo wręczyli im certyfikaty ukończenia kursu, identyfikatory i odznaki przewodnickie.

Organizatorem kursu, który zakończył się egzaminem w dniu 15 lipca 2023 roku, był Oddział Miejski PTTK. Absolwenci szkolenia złożyli serdeczne podziękowania jego kierownikowi Andrzejowi Wasilewskiemu i kadrze szkoleniowej: Krystynie Basistowej, Halinie Byczek-Krasuckiej, Jerzemu Frąkowi, Ewie Jezierskiej, Elżbiecie Kocyle, Mieczysławowi Kseniakowi, Barbarze Michalskiej, Marii Mironowicz-Panek, Leszkowi Warownemu, Andrzejowi Wasilewskiemu, Wiesławowi Wiącek i Marii Wiśnioch-Filo oraz przedstawicielom Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej: przewodniczącemu Tadeuszowi Sobieszkowi, sekretarz Katarzynie Komisarczuk, członkom - dr Dariuszowi Kopciowskiemu i Marii Wiśnioch-Filo.

Uprawnienia przewodnika miejskiego PTTK po Lublinie uzyskali: Damian Bator, Dominika Brzozowska-Skowronek, Izabela Górecka, Emilia Hołubowicz, Rafał Paczos, Natalia Skwarek, Krzysztof Stępniak, Tomasz Sugier, Tomasz Tusiński i Dominik Tyda.

Druga część spotkania dedykowana była Jubilatom – nestorom przewodnictwa turystycznego. Prezes Koła Maria Wiśnioch-Filo przedstawiła kreatywną działalność Kolegów Mieczysława Kseniaka, Stanisława Santarka i Tadeusza Sobieszka w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i ich zasługi w  krzewieniu idei krajoznawstwa i przewodnictwa.

Kol. dr Mieczysław Kseniak, absolwent studiów ogrodniczych w Akademii Rolniczej w Lublinie, praktykant w Królewskim Ogrodzie Botanicznym KEW w Londynie, pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego UMCS, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a następnie dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, badacz dziejów Lublina i Lubelszczyzny. Autor licznych artykułów i prac naukowych poświęconych parkom i ogrodom dworskim oraz rodom ziemiańskim na Lubelszczyźnie. Dzięki jego badaniom przywracana jest pamięć o reducie zaprojektowanej przez Tadeusza Kościuszkę na Sławinku. Z PTTK związany od I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie, w 1963 roku uzyskał uprawnienia przewodnika miejskiego i terenowego, był współzałożycielem Lubelskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „Welocyped”. Przez wiele lat działał społecznie w Zarządzie Koła Przewodników PTTK. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych po Lublinie i województwie lubelskim. W 2009 roku uchwałą Zarządu OM PTTK im. A. Janowskiego otrzymał godność Członka Honorowego Oddziału.

Kol. Stanisław Santarek, wieloletni pracownik Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Lublinie, od 1954 związany z turystyką, kiedy został przewodniczącym Koła nr 3 Oddziału Miejskiego PTTK przy DOKP, od 1963 roku przewodnik miejski po Lublinie, terenowy po Kazimierzu Dolnym – Nałęczowie – Puławach i po województwie lubelskim, instruktor przewodnictwa, organizator turystyki, przodownik turystyki pieszej, pilot wycieczek, wieloletni członek Zarządu Koła Przewodników PTTK w Lublinie i Komisji Rewizyjnej Koła, wieloletni przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, autor publikacji i przewodników po lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej w Lublinie.

Kol. Tadeusz Sobieszek, geograf, samorządowiec, były sekretarz Urzędu Miasta Lublin, członek Zespołu do Spraw Nazewnictwa Ulic i Placów w Lublinie, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Właściwym ds. Administracji.  Z PTTK związany od 1963 roku, przewodnik miejski i terenowy, przodownik turystyki pieszej, pilot wycieczek, instruktor krajoznawstwa, prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie w latach 1964 – 1968, a w latach osiemdziesiątych prezes Komisji Rewizyjnej Koła, prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, od 2014 roku przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Miejskich po Lublinie, Przewodników Terenowych po województwie lubelskim i pilotów wycieczek PTTK. Członek Honorowy PTTK, autor opracowań i publikacji poświęconych krajoznawstwu i przewodnictwu.

Dostojnym Jubilatom i nowym przewodnikom PTTK prezes OM PTTK i prezes Koła wręczyli okolicznościowe dyplomy i publikacje. Gratulacje złożyli Pan Zdzisław Niedbała i Dariusz Kopciowski, odczytano też życzenia przesłane przez byłą prezes Koła Przewodników Kol. Martę Denys oraz Kol. Marcina Turskiego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i przewodnicy udali się pod kierunkiem Kol. Mieczysława Kseniaka na zwiedzanie reduty zaprojektowanej przez Tadeusza Kościuszkę, a potem na piknik do kawiarni „Pod Redutą”.

Dokumentację fotograficzną z uroczystości sporządzili: Radosław Skuła i Wiesław Wiącek.