Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

18 lutego, godz. 10.30 – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego – Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie zorganizowało bezpłatne spacery dla mieszkańców Lublina i turystów z okazji  Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego jest obchodzony w dniu 21 lutego od 1989 roku, i został ustanowiony przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych w czasie III Konwencji zorganizowanej w Nikozji na Cyprze.

Z tej okazji wszyscy przewodnicy turystyczni w Polsce i w wielu krajach organizują spacery, oprowadzając turystów po obiektach i miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi w swoim mieście i regionie.

W tym roku lubelscy przewodnicy PTTK i członkowie grup rekonstrukcyjnych ze Stowarzyszenia „Michalec 1864” i Stowarzyszenia Historycznego im. 5. Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego „Ćwieki” ze Starościna przygotowali spacer w 160. rocznicę Powstania Styczniowego „Poszli  w boje chłopcy nasze – wydarzenia, dowódcy, kurierki”.

Przewodnicy: Ewa Jezierska (autorka trasy spacerowej), Agnieszka Król, Elżbieta Kocyła i Sławomir Krzyżanowski zaprowadzili uczestników do miejsc związanych z uczestnikami Powstania Styczniowego, opowiedzieli  o udziale Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa) w walkach pod Białką w 1863 roku, o dowódcach: Kazimierzu Bogdanowiczu, Leonie Frankowskim, Marianie Langiewiczu i jego adiutancie Annie Henryce Pustowójtównie, o kurierkach, m.in. Izabeli Bieczyńskiej – córce inż. Feliksa Bieczyńskiego (projektanta Ogrodu Saskiego w Lublinie), Bolesławie Skłodowskiej – córce Józefa Skłodowskiego, dyrektora Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, o udziale młodzieży tej szkoły w manifestacjach patriotycznych. Uczestnicy spaceru dowiedzieli się też jaką biżuterię i ubrania nosili Polacy w okresie powstania.

Na trasie zwiedzania znalazły się takie obiekty i miejsca jak:  Klasztor oo. Dominikanów  – Archikatedra Lubelska  – Kamienica Kossakowskich związana z Anną Henryką Pustowójtówną – Ratusz – Księgarnia Arctów – Gimnazjum Gubernialne przy Namiestnikowskiej (ob. ul. Narutowicza) – Plac Litewski – d. Pałac Gubernatora –  Pomnik Unii Lubelskiej – Kościół oo. Kapucynów.

W spacerach w dniu 18 lutego uczestniczyło ok. 100 mieszkańców Lublina.

Po południu przewodnicy PTTK  spotkali się w Cukierni Chmielewskiego w gronie przyjaciół przy wspaniałym torcie. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Kol. Irenę Kowalczyk, prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Andrzej Wasilewski oraz przedstawiciele Zarządu Koła Przewodników PTTK Maria Wiśnioch-Filo i Jerzy Mleczek wręczyli dyplomy i wyróżnienia przewodnikom zaangażowanym w organizację turystycznych wydarzeń.

Dokumentację fotograficzną sporządzili: Aleksander Wiącek, Maria Wiśnioch-Filo i Marcin Turski