Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK w Lublinie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego oraz Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Lubelskiego byli organizatorami Jubileuszowej Sesji  „Prekursorzy krajoznawstwa lubelskiego i historia przewodnictwa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie i regionie w latach 1952 – 2022”, która odbyła się w Trybunale Koronnym w dniu 16 października 2022 roku. Patronat honorowy nad sesją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Otwarcia Sesji dokonał dr Andrzej Wasilewski - członek ZG PTTK, prezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i prezes Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, który podziękował za to wyróżnienie i poinformował, że Jubileusz Koła Przewodników inauguruje 115. rocznicę powstania Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (dawnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego), która przypada w 2023 roku.

Gości powitała prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego Maria Wiśnioch-Filo.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Marcin Pietrzyk, Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin Marcin Kęćko, radny Zbigniew Jurkowski, członkowie Honorowi PTTK Zygmunt Nasalski i Tadeusz Sobieszek, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK - Swietłana Koniuszewska, kierownik działu promocji i informacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Ewa Hadrian.

 W uroczystej sesji wzięli także udział: członek Głównego Sądu Koleżeńskiego i wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie - Leszek Warowny, wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK - Katarzyna Komisarczuk, przewodnicy PTTK z Lublina, Nałęczowa, Puław, Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”, Organizacji „Szlak Jagielloński” oraz przedstawiciele klubów i komisji działających w strukturze Oddziału Miejskiego PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie.
 
Ceremonię wręczania wyróżnień przez Pana Marcina Pietrzyka z Urzędu Marszałkowskiego i Pana Marcina Kęćko z Urzędu Miasta Lublin poprowadziła Katarzyna Komisarczuk.

Przewodnicy Krystyna Basista i Jerzy Frąk zostali wyróżnieni Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, a Odznaką Honorową „Zasłużony dla Woj. Lubelskiego” – Leszek Warowny i Wiesław Wiącek.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin „Zasłużony dla Miasta Lublin” zostało wyróżnione Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja S. Pajdowskiego Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie oraz Teresa Ewa Jezierska.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniono: Teresę Bożek, Ewę Cisak, Jerzego Frąka, Barbarę Kuśmiderską, Krystynę Miazek, Stanisława Pasikowskiego i Wiesława Wiącka.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego uhonorował Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik PTTK” Katarzynę Komisarczuk, Złotą Honorową Odznaką PTTK Barbarę Michalską, Brązową Honorową Odznaką PTTK – Mateusza Kapitana, Marka Kieliszka i Ryszarda Łozińskiego.

Odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK” wyróżniono Irenę Kowalczyk, Brązową Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” Jerzego Mleczka i Marię Wiśnioch-Filo.

Odznakę „25 lat w PTTK” otrzymali: Anna Bzicka, Jadwiga Chomczyńska-Mróz, Beata Cioczek, Ludmiła Kruk, Elżbieta Traczyk i Aleksander Wiącek, a Odznakę „50 lat w PTTK”: Bożena Białopiotrowicz, Wiesława Brzuś, Barbara Kuśmiderska i Andrzej Wasilewski.

Dyplomem ZG PTTK zostali uhonorowani: Mariusz Borkowski, Teresa Bożek, Ewa Cisak, Irena Dudek, Teresa Ewa Jezierska, Ewa Kaczmarzewska, Piotr Kurek, Alicja Kwiecińska, Tomasz Mazurek, Beata Petkiewicz, Radosław Skuła, Grzegorz Szramowiat i Marcin Turski.

Listy gratulacyjne i publikacje wręczyli Jubilatom: Swietłana Koniuszewska – przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Ewa Samiec – prezes Koła Przewodników PTTK w Puławach, Bogumiła Wartacz i Wiesław Wiącek z Koła Przewodników PTTK im. Henryka Wiercieńskiego w Nałęczowie, Wojciech Kowalski i Halina Byczek-Krasucka z Komisji Krajoznawczej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Jubilaci otrzymali liczne życzenia, m.in. od prezes  Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” Kingi Witkowskiej-Mirek i Prezesa Organizacji „Szlak Jagielloński” Janusza Kopaczka. Zaproszeni goście wpisali się do Kroniki Koła.
   
W czasie sesji referat połączony z prezentacją pt. „Prekursorzy krajoznawstwa lubelskiego i historia przewodnictwa PTTK w Lublinie i regionie” wygłosiła prezes Koła Przewodników PTTK Maria Wiśnioch-Filo, a referat o „Wincentym Polu jako krajoznawcy” Wiktor Kowalczyk z Muzeum Dworek Wincentego Pola, Filii Muzeum Literackiego Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie.

Na zakończenie aktorzy Amatorskiego Teatru Towarzyskiego oraz uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie zaprezentowali spektakl poetycki w reż. Dariusza Borucha „Pieśni Wincentego Pola”, na który złożyły się wiersze i korespondencja poety z Józefem Ignacym Kraszewskim, Julianem Kossakiem, Januarym Suchodolskim i biskupem lubelskim Walentym Baranowskim.

W uroczystej sesji w Trybunale Koronnym uczestniczyło 70 osób.

W ramach Jubileuszu przewodnicy PTTK: Krystyna Basista, Teresa Bożek, Ewa Jezierska, Beata Petkiewicz, Marcin Turski i Wiesław Wiącek zorganizowali spacer „Szlakiem Wincentego Pola”, w którym wzięło udział 65 osób - mieszkańcy Lublina oraz zaproszeni na  sesję goście z Zarządu Głównego PTTK, Lublina i województwa lubelskiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Jarosławowi Stawiarskiemu - Marszałkowi Województwa Lubelskiemu, Panu Krzysztofowi Żukowi - Prezydentowi Miasta Lublin za objęcie Patronatu Honorowego nad Jubileuszową Sesją.

Dziękujemy za życzliwą współpracę w organizacji sesji i spacerów: Pani Katarzynie Mieczkowskiej – dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, kustoszom z Muzeum Historii Miasta Lublina za udostępnienie zdjęć archiwalnych, Panu Wiktorowi Kowalczykowi z Muzeum Dworek Wincentego Pola za wygłoszenie referatu, Panu Dariuszowi Boruchowi – prezesowi Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny” i aktorom: Ewie Góreckiej, Krzysztofowi Witaszkowi, Adamowi Dąbkowi oraz Panu Wojciechowi Władkowi, nauczycielowi muzyki i uczniom z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie za prezentację wzruszającego spektaklu pt. „Pieśni Wincentego Pola”.

Dziękujemy dziennikarzom z TVP Lublin, Radia Lublin i gazety „Nowy Tydzień” i „Kuriera Lubelskiego” za artykuły o naszym Jubileuszu i dotychczasową współpracę w promowaniu przewodnickiej działalności w lubelskim środowisku.

Dziękujemy Kolegom: Wojciechowi Filo, Radkowi Skule, Marcinowi Turskiemu i Aleksandrowi Wiąckowi za sporządzenie dokumentacji fotograficznej z jubileuszowej sesji i spacerów „Szlakiem Wincentego Pola” zorganizowanych z okazji 70-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.