Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

82. rocznica „Sonderaktion Lublin”

W dniu 19 grudnia odbyły się w Lublinie uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiej akcji wymierzonej w inteligencję, w wyniku której w wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku stracono w pierwszej zbiorowej egzekucji 10 zasłużonych samorządowców, sędziów i adwokatów, profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych: ks. prof. Michała Niechaja – wykładowcę teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższym Seminarium Duchownym, prof. Czesława Martyniaka – wykładowcę teorii prawa KUL, Józefa Dańkowskiego – doktora praw, starostę lubelskiego, Tadeusza Illukiewicza – starostę lubartowskiego,  Stanisława Bryłę – prezesa Sądu Okręgowego, wicewojewodę lubelskiego, Bolesława Sekutowicza – parlamentarzystę, prezesa Sądu Apelacyjnego, działacza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Edwarda Lipskiego – adwokata, radcę Urzędu Wojewódzkiego, Władysława Rutkowskiego – adwokata, urzędnika Prokuratorii Generalnej, Antoniego Krzyżanowskiego – dyrektora Gimnazjum im. Wacławy Arciszowej, Tadeusza Moniewskiego – dyrektora Gimnazjum im. Stanisława Staszica, działacza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i harcerstwa.

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych została odprawiona msza św., której przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – prorektor ds. misji i administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, homilię wygłosił ks. dr hab. Rafał Charzyński z KUL – wnuk śp. profesora Czesława Martyniaka.

Przy pomniku upamiętniającym rozstrzelanych odbył się Apel Pamięci, który prowadzili przewodnicy PTTK Maria Wiśnioch-Filo i Ryszard Łoziński. Na zakończenie w hołdzie pomordowanym wieńce i kwiaty złożyły delegacje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Lublin, Starostwa Powiatowego w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” oraz Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie. Znicze zapalili przewodnicy PTTK i rodziny b. więźniów Zamku Lubelskiego: Bożena Charzyńska – córka śp. prof. Czesława Martyniaka oraz Joanna Mazur,  Jolanta Pawelec, Ewa Szajner – wnuczki śp. Tadeusza Moniewskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Muzeum Narodowe w Lublinie i jego Oddział Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” oraz Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego i Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja S. Pajdowskiego w Lublinie.

Dokumentację fotograficzną sporządziłi Krzysztof Basiński z redakcji gazety „Nowy Tydzień” i Wiesław Wiącek.