Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

Pożegnanie śp. Marii Wiślińskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Koleżanki Marysi Wiślińskiej, z d. Zimmer, geografa-hydrografa, przewodnika po Lublinie i Lubelszczyźnie, która zmarła w dniu 8 lipca w wieku 78 lat. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 27 lipca o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej.

Maria Wiślińska po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, podjęła pracę w Zakładzie Geografii, następnie w 1965 roku w Miejskim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Lublinie, a później przez wiele lat aż do przejścia na emeryturę – w  Komisji Planowania i w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.  

Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym była związana od 1963 roku, kiedy uzyskała uprawnienia przewodnika terenowego i trzy lata później – miejskiego.  Kierowała Kołem PTTK przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Przestrzennego, następnie była członkiem Komisji Rewizyjnej Koła PTTK przy Wydziale Finansowym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Po wstąpieniu do Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego działającego przy Oddziale Miejskim PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie aktywnie włączała się do wszelkich społecznych inicjatyw Zarządu. W Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza, a ostatnio była członkiem Kapituły Odznaczeń Oddziału Miejskiego PTTK.

Wielokrotnie uczestniczyła w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej w Lublinie, w sesjach, konferencjach, wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Lublinie i przewodników turystycznych z Polski oraz w ogólnopolskich pielgrzymkach przewodników turystycznych na Jasną Górę.

Za wieloletnią pracę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim otrzymała w 2019 roku dyplom uznania wojewody lubelskiego, za działalność krajoznawczą i turystyczną została wyróżniona Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” (1992), Złotą Odznaką Honorową PTTK (2001), Odznaką „80 lat Oddziału Miejskiego PTTK”, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Zapamiętamy Ją jako Osobę niezwykle życzliwą, otwartą, służącą pomocą w organizacji wielu wydarzeń przewodnickich.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie
i Zarząd Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK