Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

Pandemia uniemożliwiła przewodnikom z województwa lubelskiego zorganizowanie Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w ubiegłym roku.

Pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zaakceptowali propozycję strony kościelnej realizacji pielgrzymki w innej niż dotychczas formie w dniu 14 marca 2021 roku.

Pielgrzymka została objęta Patronatem Honorowym Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Ze względu na obowiązujące limity w Sanktuarium Jasnogórskim w uroczystościach sakralnych mogli wziąć udział tylko organizatorzy: przewodnicy – przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie - prezes Andrzej Wasilewski i wiceprezes Katarzyna Komisarczuk, przedstawiciele Koła Przewodników Miejskich  i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie (10 osób), prezes Koła Przewodników im. Henryka Wiercieńskiego w Nałęczowie Maria Mironowicz-Panek, wiceprzewodnicząca Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego Ewa Samiec i członek Samorządu Tomasz Mazurek oraz prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK Swietłana Koniuszewska i przedstawiciele Koła Przewodników PTTK im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przewodnicy turystyczni z Polski w przeddzień pielgrzymki za pośrednictwem TV TRWAM uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. Artur Świeży, Krajowy Duszpasterz Turystów:  https://www.youtube.com/watch?v=MJPh58x9tJU

W dniu 14 marca o godzinie 11.00 przewodnicy mogli łączyć się duchowo z Jasną Górą w czasie mszy świętej transmitowanej z Kaplicy Matki Bożej przez TVP 1.
 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Lektorkami czytań i modlitw wiernych były: prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie Maria Wiśnioch-Filo i prezes Koła Przewodników PTTK w Nałęczowie Maria Mironowicz-Panek.

Na zakończenie mszy świętej przewodnik Stanisław Pasikowski w imieniu organizatorów pielgrzymki przekazał dar wotywny – kopię barokowego krucyfiksu „Chrystusa ukrzyżowanego na drzewie palmowym” wykonanego przez lubelskiego rzeźbiarza Ryszarda Mazurka według oryginału z Bazyliki oo. Dominikanów – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Lublinie. Krucyfiks przed pielgrzymką został poświęcony w kaplicy biskupów lubelskich przez Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolitę Lubelskiego. Dar wotywny przyjął przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, podkreślając, że palma jest w herbie Zakonu oo. Paulinów i krucyfiks zajmie godne miejsce w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Audio materiały są dostępne na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry: bp Krzysztof Zadarko, homilia (16:27), Maria Wiśnioch-Filo, rozmowa (06:11), o. Samuel Pacholski, powitanie (03:28), ks. Andrzej Juźko, przekazanie daru wotywnego (00:33), bp Krzysztof Zadarko, słowo na zakończenie (02:06): http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14618

W kaplicy był obecny sztandar Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w asyście przewodników: Teresy Bożek, Barbary Michalskiej i Piotra Kurka.

Spotkanie z hierarchami Kościoła i przedstawicielem Sanktuarium Jasnogórskiego odbyło się w Kaplicy Różańcowej.

Organizatorzy złożyli podziękowania za pomoc w organizacji pielgrzymki Jego Ekscelencji bp. Krzysztofowi Zadarko, ks. Arturowi Świeżemu – Krajowemu Duszpasterzowi Turystów, ks. Andrzejowi Juźko – kapelanowi przewodników turystycznych z archidiecezji lubelskiej, ks. prof. Maciejowi Ostrowskiemu – autorowi publikacji poświęconych metodyce oprowadzania turystów po obiektach sakralnych, o. Stanisławowi Rudzińskiemu – kuratorowi zbiorów wotywnych na Jasnej Górze oraz Kol. Jerzemu Kapłonowi –  prezesowi ZG PTTK, Kol. Swietłanie Koniuszewskiej – przewodniczącej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Kol. Barbarze Okońskiej z Koła Przewodników PTTK w Częstochowie.

Kol. Ewa Jezierska, sekretarz Koła Przewodników PTTK w Lublinie, zaprosiła gości do wpisania się do pamiątkowej kroniki pielgrzymkowej.

W drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich uczestniczyło 40 przewodników turystycznych z Polski z następujących miejscowości: Biedrzychowice Dolne koło Żar, Bytom, Częstochowa, Kraków, Kaliszany nad Wisłą, Lublin, Lubartów, Nałęczów, Poniatowa, Puławy, Sosnowiec, Wrocław, Żywiec.

Rozważania przygotował ks. Andrzej Juźko, kapelan lubelskich przewodników turystycznych. Na zakończenie uczestnicy pielgrzymki sfotografowali się na tle pomnika św. Jana Pawła II, a następnie udali się na cmentarz św. Rocha, gdzie na grobie Zdzisława Dziubka – inicjatora przewodnickich pielgrzymek złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na jego grobie i Wacława Derejczyka, autora publikacji o pielgrzymkach przewodników turystycznych na Jasną górę.

W imieniu organizatorów XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych składamy serdeczne podziękowania Metropolicie Lubelskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Prezydentowi Miasta Lublin za objęcie Patronatem Honorowym Pielgrzymki. Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem, które przyczyni się do promocji miasta i regionu lubelskiego w środowisku przewodników turystycznych z Polski.

Jesteśmy wdzięczni Jego Ekscelencji ks. bp. Krzysztofowi Zadarko i Krajowemu Duszpasterzowi Turystów ks. Arturowi Świeżemu za podjętą inicjatywę zorganizowania XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych do Sanktuarium Jasnogórskiego oraz za dar modlitwy.

Dziękujemy ks. Andrzejowi Juźko, kapelanowi przewodników turystycznych z archidiecezji lubelskiej za wsparcie duchowe i przygotowanie rozważań drogi krzyżowej.

Dziękujemy kapłanom, którzy nie mogli być z nami na Jasnej Górze, ale przesłali listy lub przekazali pozdrowienia. Łączyli się z nami w modlitwie: ks. abp. Edmund Piszcz, ks. abp Stanisław Budzik, ks. bp Ryszard Karpiński, ks. Adam Lewandowski, o. Krzysztof Modras, przeor Klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie.

Dziękujemy Gospodarzom Sanktuarium Jasnogórskiego za życzliwe przyjęcie  przewodników - pielgrzymów, obecnych na Jasnej Górze i którzy łączyli się z nami duchowo za pośrednictwem transmisji telewizyjnych.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Zarządu Głównego PTTK, Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych za upowszechnienie pielgrzymki organizowanej w innej niż dotychczas formie i docenienie naszych przygotowań w tak trudnej sytuacji epidemiologicznej.

Składam serdeczne podziękowania Kol. Barbarze Okońskiej z Koła Przewodników im. Jana Długosza w Częstochowie, która rokrocznie wspiera organizatorów przewodnickich pielgrzymek, służąc im dobrą radą.

Pakiety pielgrzymkowe z pamiątkowym znaczkiem, pieczątką i publikacjami o Lublinie i regionie lubelskim pozyskaliśmy dzięki życzliwości wielu urzędów miast i gmin, starostw powiatowych województwa lubelskiego oraz instytucji i organizacji turystycznych z Lublina  i regionu, które przedstawiciele kół i klubów mogli pobrać dla nieobecnych przewodników w biurze pielgrzymki prowadzonym przez Koleżanki Katarzynę Komisarczuk i Agnieszkę Król. Dziękujemy urzędom i instytucjom za szczodrość i okazaną nam życzliwość.

Na zakończenie w imieniu Komitetu Pielgrzymkowego pragnę złożyć serdeczne  podziękowania Zarządowi OM PTTK  im. A. Janowskiego w Lublinie, Koleżankom i Kolegom z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego i Koła Przewodników im. H. Wiercieńskiego w Nałęczowie za wsparcie i wspaniałą konstruktywną współpracę, inicjatorom daru wotywnego: Teresie Bożek, Stanisławowi Pasikowskiemu oraz autorom referatów i prezentacji: Marii Mironowicz-Panek, Aleksandrowi Wiącek, Wiesławowi Wiącek, Irenie Kowalczyk, Barbarze Michalskiej, Marcinowi Turskiemu i Magdalenie Tarnas. Materiały te zostały udostępnione na stronie Koła Przewodników PTTK w Lublinie dzięki pomocy Wojciecha Filo, administratora strony internetowej Koła i administratora strony ZG PTTK Wojciecha Koboski.

Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się w większym gronie.

Szczegółowy program w załączeniu (kliknij aby pobrać):

*Dokument programu Adobe Acrobat Reader

*Dokument programu Adobe Acrobat Reader

Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa: Wojciecha Filo, Tomasza Mazurka i Zygmunta Śpiewaka.